تبلیغات
ستارگان هدایت - سـاکـــت تـــریـــن جـــاهـــا...

ستارگان هدایت
كانون دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشكی بوشهر

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

پایگاه اینترنتی نصر19
جعبه حدیث

اوقات شرعی

بــــایــــد بـــه حــــال خـــویـــش گـــریـــــه کـــــرد!!!

چـــــرا  کـــــه...

ســـاکــت تـــریـــن جـــاهـــا آرمــگـــاه مـــن اســتــــ...

بـــا حــرفــــ هــایــی نـــامتــنــاهـــی...

بـــرای گـــوش هـــایـــی کـــه نــمیـشـنونــد...

وقــتـــی کــه تــــو بــــاشـــی خــــدای ســـــــکـــــوتـــــــ...

بــــایــــد بـــه حــــال خـــویـــش گـــریـــــه کـــــرد!!!نوشته شده در سه شنبه 20 فروردین 1392 توسط ایلیآ ثنایی زاده
مقام معظم رهبری

درباره سایت
آمار سایت
Nasr19