تبلیغات
ستارگان هدایت - شهدای مهربان و یـا به عبارتی دیگر،لاله های فرامـوش شده

ستارگان هدایت
كانون دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشكی بوشهر

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

پایگاه اینترنتی نصر19
جعبه حدیث

اوقات شرعی

ولا تحسبن الذین قتلو فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون


وسـعتـــ زمــیـن را خــون گرفـتهـ بــود آه چــهـ دردنــــاک ....عــاشـورایــی عـظیــم.....یــاران مــا انــدک بــود....چــه دوران مــخوفــی....گــل هـا در بـنـد بــودن....غـنچــهـ هـا جــراتــــ شکـفـتـن را

نــداشتنــد و....سـکوتـــــ خــفقــان انــگیــز هـمـه جــا سـاکــن بــود

 عصــر مــا را خــامــوشی فــراگیــر بــود...وای چـقـد دردنــاک ....ظلــم بـیـداد میـکـرد....رنـگ آبـهای خـلیــج و خــاک هـای خوزسـتان مستـقیم بـهـ ســوی ســرخــی گــرایـیـده بـود و

 دوستــان مــن چــشـم در چــشـم تــانــک هـا سـوی دشـمـن مـیـل میـکردنــدبــا دسـت هــای خــالی و دلـی پــر از انــدوه....و  دیــدگــانی ســرشــار از درد...بـهـ راستــی چـهـ مـی تـوان کــرد ؟؟؟جـــز خــود را نـثـار کــردن و دیــن و اعــتقــاداتـــــ و مـیـهـن را حفــظ کــردن یـک بـهـ یــک بــهـ قــربـانـگاه مــی رفتــنــد و مـیخنـدیـدنـد و جــان هــدیـهـ مـیکردنــد               


وسـعتـــ زمــیـن را خــون گرفـتهـ بــود آه چــهـ دردنــــاک ....عــاشـورایــی عـظیــم.....یــاران مــا انــدک بــود....چــه دوران مــخوفــی....گــل هـا در بـنـد بــودن....غـنچــهـ هـا جــراتــــ شکـفـتـن را
نــداشتنــد و....سـکوتـــــ خــفقــان انــگیــز هـمـه جــا سـاکــن بــود

 عصــر مــا را خــامــوشی فــراگیــر بــود...وای چـقـد دردنــاک ....ظلــم بـیـداد میـکـرد....رنـگ آبـهای خـلیــج و خــاک هـای خوزسـتان مستـقیم بـهـ ســوی ســرخــی گــرایـیـده بـود و دوستــان مــن چــشـم در چــشـم تــانــک هـا سـوی دشـمـن مـیـل میـکردنــد


با دست های خالی و دلی پر از اندوه....و  تجسمی سر شار از درد...بهـ راستی چهـ می توان کرد ؟؟؟جز خود را نثار کردن و دین و اعتقادات و میهن را حفظ کردن ....یک به یک بهـ قربانگاه می رفتند و میخندیدند و جان هدیــهـ میکردند

من خودم دیدم جوانی سر از تن جدا شده و زیــر لــبــــ آهستــهـ بـــا فــریــاد می گـفت: عزیزان " قــــدر مـیـهــن را بــدانـیــد"

...عزیزان" قــدر اســلام را بـدانـیـد"...

من خودم دیدم جوانی 10 ،20 ساله دست و پاهایش زیر تانک بود ولی چشم هایش را سوی من اندوخته بود و  چه معصومانه میخندید و در نهایت چه معصومانه جان داد....

من خودم دیدم جوانانی را که دوش به دوش فرمانده با عشق،قدم بر میداشتند در آن صدا های هولناک...شهدا شما حق دارید نگران باشید چرا که دشمن همیشه در کمین است با خون های شما آسمان دنیای ما  آرام گرفت...رنگ آب های ما نیز آبی....گویی که زمین عطش خون داشت و نهنگ ها تشنه دست و پا و یا خون....

با خون های ریخته شما پرواز پرنده  آزاد شد....

بلبل و قناری و قمری آواز سر داد شهدا شما حق دارید ما کلا در عمل سستیم دستاوردهای شما را ما داریم آرام ،آرام به باد میدهیم....
عفت....عزت...حیاء...و....حجاب...


ولی نه دیگر اینگونه پیش نخواهد رفت....آرمان های شما را تا آخر عمر خویش ایمن نگه میداریم .....حتی به قیمت ریختن خون هایمان....

و شهدای مهربان ؛
کاش جزوه هایی داشتید که من آن را به " آدم های ترسو " صمیمانه هدیه میکردم آدم های حقیری که راحت زیر بار ظلم این و آن می روند ...جزوه هایتان کاش نسل به نسل دست به دست می پیچید تا اینگونه بعضی از آدم ها در بعضی از کشور ها از اغما بیرون آیند و همچون شما برای رضای خدا جهاد کنند و لو خدایی نداشته باشند .....برای " حرمت همسایه هایشان  "...." حرمت خلق "....و " حرمت آدم بودنشان " .... در مقابل ظلم همچون شما عزیزان سینه سپر کنند
ولی افسوس که فرصت کم بود....

و در پــایــان حرفی ندارم که میترسم سکوتم را بغض هایم بشکنند و در نهایت متنم را اینگونه به اتمام می رسانم ....< گرچه دیدن خون های شما، چشم هایم را میسوزاند ولی...." بــخــدا شمــا را صــد حیـف مــاندن " > و اکنون میدانم نفس های شما در هوای اطرافم ،معطر جاریست و حضور هرکدامتان را صمیمانه حس میکنم....

 (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ )

از شــمــا میخــواهــم کـهـ؛
 از خدایی کهـ رزق می بریـد بــرایـم دعایی کـنید ...دعایم کنید که....." اعــتقـاداتــم را"...." دیــنـــم را "....و...." خـــدایـــم را"... را بــاد نـبـرد.....

"....الله درکــمــا...."

بــا سپـاس فــراوان از همـه شـمــا عــزیــزان جـان نـثـار،  بـردار کــوچکتــان " ایــلیـــآ "
برچسب ها: لاله های خفته-شهدای مهربان-لاله های فراموش شده-غنچه های نوشکفته،

نوشته شده در پنجشنبه 25 آبان 1391 توسط ایلیآ ثنایی زاده
مقام معظم رهبری

درباره سایت
آمار سایت
Nasr19